B(l)ij jezelf - een kindertraining die het zelfvertrouwen en de veerkracht van jouw kind versterkt

Ik voel me kalm en zelfzeker! O, wat is het fijn om blij mezelf te zijn


Deze 'Blijmakerij' lesjes helpen jouw kind om zijn uitdagingen het hoofd te bieden en zich veerkrachtig, blij en vol zelfvertrouwen te voelen

5 kids sessies + 2 oudersessies


voor hooggevoelige, hoogsensitieve, stress-gevoelige of faalangstige kinderen

           van 8 tot 12 jaar (uitzonderlijk iets jonger of ouder)           

                     
op zondagvoormiddag van 10 u 45 tot 12 u 30
19/11, 26/11, 3/12/2023 en 14/1, 21/1 2024
 + 1 oudersessie voor de start
zondag 12/11/23 van 10 u tot 12 u 30
1 afsluitende ouder-kind sessie

                                            zondag 28/1/2024 van 10 u tot 12 u 30

locatie kidssessies: Equilibruim, Stuivenbergbaan 33 -Mechelen 
locatie oudersessie en ouder-kind sessie: Blommerenbos Bonheiden

                   begeleiding:  Jessica Vandeperre, Sherborne (bewegingspedagogiek) begeleider en jonge mama 😊  en Els Van Doorslaer, kindercoach, remedial teacher, oprichtster Blijmakerij en jonge oma 😊

                                                         

wat?

De Blijmakerij methodiek is geboren uit mijn hartewens 'dat elk (gevoelig) kind veerkrachtig, blij en vol vertrouwen zichzelf mag zijn'. De lesjes steunen op (wetenschappelijke en empirische) kennis over het emotioneel functioneren en de werking van het brein  van (gevoelige) kinderen. Die combineer ik met mijn ervaring in het werken met deze schitterende kinderen en mijn eigen weg in het leren omgaan met stress en prikkels en het groeien in zelfvertrouwen. 

Er nemen maximum 8 kinderen deel. In een veilige en warme sfeer ervaren kinderen dat ze gewoon zichzelf mogen zijn.

"Zo mooi aan deze lesjes is dat kinderen aangeven zich minder alleen en beter begrepen voelen. Het is prachtig om te zien hoe ze elkaar steunen en aanmoedigen. "

je kind leert:

 • zich bewust worden van zijn talenten, kwaliteiten en kracht
 • trots zijn op zichzelf en houden van zichzelf
 • in zijn kracht staan - zich minder snel gekwetst voelen
 • eigen stress signalen en grenzen aanvoelen
 • begrijpen hoe 'stress' werkt in zijn brein en die kennis slim gebruiken om rustig te worden
 • door het inbouwen van rustmomentjes voorkomen dat het emmertje over loopt
 • piekergedachten omzetten in behulpzame of positieve gedachten
 • handige oplossingen verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt 
reeks 3 - Ik 

Les 1 - Tra la la - ik tem mijn amygdala! Hoe fijn, ik begriip mijn brein. 

Les 2 - Ook al voelen ze niet altijd fijn, mijn emoties mogen er zijn.

Les 3 - 'Tikkie' en krachtzinnen voor zelfvertrouwen - ik kan op mezelf bouwen.

Les 4 - Ik heb zo veel kwaliteiten - Ik geloof in mij en dat maakt me o, zo blij.

Les 5 - Ik ben precies goed zoals ik ben. Ik wandel door de dag met een glimlach.


ouderssessie

Opdat deze sessies jouw kind blijvend helpen, is het cruciaal dat jij als ouder je kind begeleidt en ondersteunt bij wat het leert. Dit vraagt van jullie als ouders een deelname aan de oudersessies en het dagelijks een kwartiertje tot twintig minuten vrij maken om met jouw kind te oefenen en het te begeleiden. 

Je kan daar ook broers of zussen bij betrekken en er een familiemoment van maken. Vermits je samen met je kind vooral 'ontspanning - leren tot rust komen' en versterking van het zelfvertrouwen oefent, is dit een een win-win: je gaat zelf ook meer relax door het leven.

Omdat het zo cruciaal is dat jij begrijpt wat jouw kind voelt en dat je kind zich begrepen voelt (ook door zijn leerkracht en familie) bekijken we eerst waar de stress-gevoeligheid, hevige emoties en gebrek aan zelfvertrouwen van jouw kind vandaan komen. 

Die hebben te maken met de manier waarop de hersenen van jouw gevoelige of onzekere kind informatie verwerken. De amygdala (duizenden jaar oud deel van het brein dat ons alarmecentrum is en te vergelijken is met een gigantische mammoet, voortdurend op de uitkijk voor gevaar) is overactief waardoor je kind in een 'vecht-vlucht-of bevriesmodus terecht komt bij prikkels zoals drukte, emoties van anderen, onvoorziene gebeurtenissen, uitdagende taken, onverwachte situaties.... Het kleine ruitertje (het denkende brein dat kan relativeren en overdenken) wordt afgeworpen en de mammoet neemt het over met als gevolg, twijfel, verdriet, chaos, woede of angst. Adrenaline en stresshormonen komen vrij. Dit is een 'automatische reactie' die je kind onmogelijk kan 'beheersen' of sturen op dat moment. Je kind 'bevriest' (komt tot niets, voelt zich niet goed genoeg of bekwaam genoeg) of het 'vecht' (woedeuitbarsting of boos reageren). Ook 'vluchtgedrag' (dingen uit de weg gaan) is mogelijk. Je kind voelt zich verdrietig of is teleurgesteld in zichzelf, ook al kan het er echt niet aan doen. Dit zijn immers onbewuste overlevingsreacties.

Jouw gevoelige kind voelt het sneller wanneer het niet helemaal voldoet aan de verwachtingen of eisen van de ander en heeft hier (vanwege de sterke behoefte aan harmonie) ook meer last van. De meeste kinderen maken vervolgens een 'denkfout': ze gaan denken dat zij niet voldoen. Zo kan een negatief zelfbeeld ontstaan. 

Je kind heeft jou nodig om dit te begrijpen en zijn zelfwaardegevoel en zelfvertrouwen te versterken. 
We geven je daarvoor tal van tips en concrete handvatten om eerst en vooral je eigen energie en mindset te managen, zodat je vanuit vertrouwen, rust en kalmte kan verbinden met je kind. Dat lukt het best via nabijheid, aanraking en beweging. Het onbewuste kent immers geen taal.  Pas als het je kind weer tot rust is gekomen, kan je de ruiter (verstandelijk brein) van je kind aanspreken en je kind ook verbaal bevestigen en stimuleren.

Sleutels voor jou als ouder zijn bewustzijn, het omgaan met je eigen stress, spanning en onzekerheid, Het verbinden met je kind en vertrouwen geven.

We oefenen tijdens de oudersessie de technieken die de kinderen leren tijdens de sessies. Op die manier kunnen jullie ze regelmatig samen doen. En geloof me, ze geven ook jezelf rust en ontspanning. Een win-win dus :) .
In een gemoedelijke sfeer ervaar je dat je er als ouder niet alleen voor staat en dat ook voor andere ouders opvoeden soms een uitdaging is (geloof me, ik ken geen ouders voor wie dat niet zo is :) ). Met nieuwe inzichten en praktische tools ga je naar huis maar vooral met nog net een tikkeltje meer begrip én liefde (voor zover dat nog kan :) ) voor jouw bijzondere kind.

inschrijven


locatie kindersessies: Equilibrium Mechelen

hoe?

Jouw kind verdient het om stralend zichzelf te zijn en vol vertrouwen uitdagingen aan te gaan. Onzekerheid, twijfelen aan zichzelf, faalangst of perfectionisme kunnen het welzijn van je kind heel erg belemmeren. 

In de training ligt de focus op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en en het groeien in het van zichzelf houden. Je kind gaat meer in zichzelf geloven en ontwikkelt een positieve mindset.

Ook het 'leren tot rust komen' vormt een belangrijk onderdeel van deze training. 

We gaan aan de slag met brein- en mindset oefeningen, eenvoudige en speelse stress- verlagende zelfhulptools, mind-body oefeningen en relaxatie. We werken met onze adem, hartcoherentie, kindermeditaties, muziek, zinvol tekenen, kinderyoga, bewegen, zumi's, zelfmassage, mindfulness en energetische en kinesiologische oefeningen. 

Doordat kinderen zichzelf leren kalmeren nemen emotionele uitbarstingen (boosheid, heel verdrietig of angstig zijn), overspoeld worden en het  bijbehorende gevoel 'niet goed genoeg te zijn' af.

Heel belangrijk is wel dat jij als ouder mee aan boord gaat en je kind hierin begeleidt en ondersteunt.

Voor aanvang vul je een vragenlijst in. Zo hebben we vooraf zicht op de behoeften en gevoeligheden van jouw kind. 

Je kind krijgt een Blijmakerij-werkboek, een Blijmakerij dagboekje, een piekerdoosje en een Blijmakerij-zakje met daarin een edelsteen en een flesje relaxerende essentiële olie  (Christa Standaert van Massage Werkt zorgt voor zuivere, veilige olietjes).

voor wie?

Deze training is geschikt voor jouw kind als je merkt dat het gevoeliger is en heftigere emoties ervaart dan broers, zusjes of leeftijdsgenootjes. 

De training richt zich voornamelijk op kinderen die hoog gevoelig en/of hoog sensitief zijn maar is ook geschikt voor kinderen die omwille van een andere reden kampen met faalangst, onzekerheid en stress.

Ook al houd ik niet van etiketten en is elk kind uniek, toch even een woordje uitleg.
Hoog sensitiviteit is een aangeboren persoonlijkheidskenmerk. Het houdt in dat prikkels diepgaand verwerkt worden, waardoor je sneller overprikkeld geraakt. Smaken, geuren, geluiden, bewegingen, huidcontact, kleuren, de sfeer in een groep: het komt allemaal veel sterker binnen.

(Hoog)gevoeligheid gaat eerder over snel overweldigd worden door sterke emoties, emotioneler reageren dan leeftijdsgenootjes, snel gekwetst worden en diep nadenken over dingen. Deze kinderen ontwikkelen ook vaak faalangst. Maar ook kinderen met een leerstoornis zijn vaak extra kwetsbaar of gevoelig omdat hun stresssysteem door het voortdurend botsen op falen en frustratie zwaar onder druk staat. 
Van kinderen met ADHD en ASS is bekend dat ze veel stressgevoeliger zijn. En als je kind stressvolle gebeurtenissen meemaakt(e), zoals een verlies of echtscheiding kan ook dat hun zelfvertrouwen ernstig aantasten.

Wanneer kies je beter niet voor deze training?

Als voor jouw kind de prikkels in een groep te heftig zijn of als het felle uitbarstingen heeft, die de rust in de groep verstoren of het (nog) niet in staat is om te reflecteren over zichzelf, dan zal je kind te weinig uit deze training halen en is een individueel Blijmakerij-traject een beter passende mogelijkheid. 

door wie? Els Van Doorslaer

Ik leerde zelf met vallen en opstaan omgaan met mijn eigen gevoeligheid. Dat helpt me, naast met mijn jarenlange ervaring als zorgjuf en coach, om kinderen begripvol en empathisch te begeleiden. Samen met kinderen mogen op zoek gaan naar wat hen helpt om vreugdevol, veerkrachtig en vol vertrouwen zichzelf te zijn, maakt me heel blij . Dat ik me daar volledig kan op toeleggen deze fase van mijn leven, is een cadeau. Voor de Blijmakerij-methodiek deed ik inspiratie op in:

 • de trainingen 'Kalmeer je brein' van psycholoog en breinexpert Johan Maigret (die mee de oudersessie en ouder-kind sessie verzorgt)
 • de opleidingen teacher 'Reis door het lichaam' en 'Heppie masseur' voor kinderen
 • de cursussen Hooggevoelige kinderen - Lea Hendriks (Hooggevoelig-heel gewoon)
 • Parenting the modern child' van Prune Harris
 •  'Energy Medicine for Kids' van Titanya Dahlin en Donna Eden
 • de cursus TREATMENT OF CHILDHOOD TRAUMA - Institute of Childpsychology
 • THE MAKING OF THE RESILIENT CHILD: TOOLS AND STRATEGIES - Institute of Childpsychology

Mijn belangrijkste leermeesters zijn echter de kinderen waarmee ik de afgelopen jaren mocht werken.

en Jessica Vandeperre

Ik ben jonge mama en Sherborne-begeleider en pas die methodiek toe om kinderen te helpen om zich goed te voelen in hun eigen lichaam, waardoor ze een groter zelfvertrouwen ontwikkelen

kostprijs (voor de 5 sessies, de ouder sessie+ouder-kindsessie alle materialen )

basis: € 275

plus: € 325

min: €  225

Is ook de minprijs niet haalbaar voor jou, contacteer dan Els via els@deblijmakerij.be

prijzenbeleid

De Blijmakerij streeft er naar om haar actviteiten toegangelijk te maken voor alle kinderen.

We voorzien bij elke activiteit 1 of meerdere plekjes voor minderbedeelde ouders, die slechts een heel kleine bijdrage kunnen betalen. Om dat te kunnen bekostigen, werken we met een basisprijs en een plusprijs. De plusprijs is er voor wie graag iets meer kan en wil betalen om kinderen wiens ouders het niet breed hebben, ook de kans te bieden deel te nemen.
Dat doe ik in het volle vertrouwen dat mensen betalen wat ze kunnen. Ik kijk er ook niemand op aan, de basisprijs is heel ok.
Voor wie (tijdelijk) wat krap zit, is er  de minprijs. 

locatie oudersessie - Landgoed Blommerenbos Bonheiden