Training   - Kalmeer je brein                                        5 donderdagavonden (Mechelen)

Een training met als uitkomst: kalmte, harmonie, levensvreugde en gezondheid in jouw leven

donderdagavonden 10/11, 17/11, 24/11, en 1/12 en 1 terugkomsessie op 15/12 2022

telkens van 19 u 00 tot 21 u 15 in Mechelen (Frederik de Merodestraat 64) 

+ 1 individuele sessie met Johan (live of via beeldbellen) 

Iets voor jou?

Heb jij klachten die gerelateerd zijn aan stress en wil je weer voluit leven? Of wil je gewoon je gezondheid, welzijn en veerkracht verbeteren? Wil jij meer uit je hoofd en in je lijf ? Meer innerlijke rust ervaren en aan het roer staan van je eigen leven?  Dan is deze 6 weken durende training in een kleine groep (met ruimte voor individueel maatwerk) geknipt voor jou. Jouw geestelijk, emotioneel en lichamelijk welzijn neemt aanzienlijk toe.

Wat? 

De training combineert kennis en bewustwording met actief ervaren en reikt je heel wat praktische handvatten aan. Het begrijpen hoe ons stresssysteem werkt en het herkennen en erkennen van de 'alarmsignalen' van je lichaam is een eerste belangrijke stap om het 'alarmsysteem' (de amygdala) in je brein duurzaam tot rust te brengen. Vervolgens leer je hoe je stresspatronen fundamenteel stopt door de samenwerking tussen hoofd en hart (coherentie) weer in balans te brengen via ondermeer hartcoherentie. Als je hart en je brein (opnieuw) synergetisch werken, activeer je je natuurlijk vermogen tot herstel. 

Met de aangeleerde vaardigheden waarbij het gaat om weten-herkennen-erkennen en toepassen, neem jij de regie weer in handen. Je leert je brein niet alleen inzetten om je leven op een positieve manier te sturen maar  ook om vanuit kalmte en mildheid om te gaan met de mensen om je heen, zoals je kinderen, partner, familie, vrienden en collega's. Innerlijke bewustwording, zelfregie en het omgaan met emoties staan centraal in deze systematisch opgebouwde training. Je hervindt je innerlijke kalmte, levenskracht en gezondheid.

Resultaat? Je kan zelf aan de slag met praktische inzichten en tools, die de 'chronische stressrespons' in je brein uitdoven. Je activeert je eigen natuurlijk herstellend en zelfregulerend vermogen. Jouw hoofd, gevoed door je hart en je buik, wordt een helder hoofd, dat wijze beslissingen neemt. Je leeft meer vanuit innerlijke kracht en bezieling en je bent minder afhankelijk van omstandigheden. We garanderen jou dat je na 6 weken al grote veranderingen ervaart. 

Hoe?

Johan begeleidt je bij het (her)vinden van innerlijke kalmte, balans en harmonie in jezelf en rondom jou. Je maakt kennis met de nieuwste inzichten vanuit de psychologie, de hersenwetenschappen en de bio-fysiologie, vermengd de natuurlijke wetten herstel en trainingsprincipes vanuit de topsport. Die leer je optimaal benutten. Je hebt geen controle over een situatie maar wel invloed op hoe je er mee omgaat op het moment dat je je onbewuste brein aanstuurt. Anderzijds leer je diep in je onderbewustzijn door te dringen en je zelfsabotage en twijfel te omzeilen. Jij geeft je brein richting zodat je innerlijk kalm en vanuit je kracht kan leven.

We staan ook uitgebreid stil bij het belang van het toelaten van gevoelens, zonder in het (oude) verhaal te duiken. 

De tips, tools, adviezen en oefeningen steunen op fysiologische principes die het natuurlijk vermogen tot herstel uit te nodigen. Ze verlagen de activiteit in het emotionele brein op het niveau van het alarmcentrum, de amygdala. Als natuurlijk gevolg ontstaat een verschuiving van onbalans naar neutraal en herstelt de conditie van de interne leider, de Prefrontale Cortex. Deze verschuiving heeft een positieve invloed op je zelfvertrouwen, stoppen met uitstelgedrag, creativiteit, helderheid, een doel bereiken, moed, vergeving en innerlijke kalmte.

Herhaling is de sleutel om, gebruik makend van de plasticiteit van het brein, nieuwe neurale paden aan te leggen. Op den duur leidt dit tot het omzeilen van twijfel mechanismen in het brein. Hierdoor is het makkelijker om je zelf over te geven en de controle meer los te laten.

Je krijgt de nodige tools aangereikt die helpen om nieuwe gewoonten vol te houden tot ze 'geautomatiseerd' geraken.

We leggen in een kleine groep een 6-weken traject af. Dat doen we in een vertrouwde fijne sfeer, waarin je het gevoel hebt in een liefdevol warm bad te stappen. Johan begeleidt je bij het uitwerken van jouw individueel plan. 

Werkwijze

Voor de start vul je een vragenlijst in

Zes weken traject met individueel actieplan

Eén individuele sessie

Begeleiding door twee ervaren coaches

Heldere en toegankelijke informatie

Snelwerkende, praktische en meteen in te zetten technieken

Leren van elkaar/reflectie

Ontspannen sfeer in een huiselijke omgeving

Visie van Johan op gezondheid en ziekte

Gelukkig zijn en gezondheid hebben dezelfde basis: harmonie en evenwicht. Ons lichaam geneest zichzelf als het de kans krijgt. Elke lichamelijke of psychische verstoring (vaak onbekend of verborgen) ontstaat omwille van een onbalans. Wanneer je de pijn en onmacht uit het verleden omzet in kracht en vertrouwen, ontstaat er een natuurlijk herstel van binnenuit. Je geluk en gezondheid groeien.

Onze hart-brein verbinding als medicijn

Innerlijke bewustwording begint bij het besef dat vreugde onze natuurlijke staat van zijn is. In onze kinder- en jeugdjaren maken we echter vaak ingrijpende gebeurtenissen mee, die onverwerkt blijven. Klein of groot trauma is niet zozeer de pijn die we oplopen, maar vooral het alleen zijn in die pijn. Bovendien ervaren we voortdurend druk en overprikkeling in onze huidige samenleving.

Als onze stressrespons lange tijd blijft aanstaan (soms onbewust), zorgt dat voor allerlei klachten: lichamelijk (bv. rugpijn, buikpijn, stijfheid) of mentaal emotioneel (bv. innerlijke onrust, gespannenheid, depressie, burn-out of angst). We zitten te veel in ons hoofd en dreigen het contact met onze innerlijke kracht en intuïtie te verliezen. Allerlei onbewuste patronen en belemmerende overtuigingen sturen ons gedrag en onze emoties aan en verhinderen ons om voluit te leven. Dit heeft een impact op ons zelfbeeld, goed voelen en op onze gezondheid.

Gelukkig kunnen we leren om de neurale bedrading in ons brein opnieuw te stroomlijnen richting innerlijke kalmte. Ons lichaam is een bron van wijsheid: hoofd, hart en buik communiceren met elkaar. Als we de drie breinen weer in balans brengen, ontstaat er opnieuw coherentie (harmonie) in ons autonome zenuwstelsel

Begeleiding

Johan Maigret

Johan houdt van mensen en is een gepassioneerde coach. Zijn professionele achtergrond situeert zich in de psychologie en de psychosomatische fysiotherapie. Hij combineert zijn expertise in de hersenwetenschap en hartcoherentie met Oosterse wijsheid. De organische mix van al deze kennis- en gevoelsgebieden, verweeft hij met zijn persoonlijke ervaring met PTSS en burnout. Al meer dan 25 jaar begeleidt en coacht hij mensen en verzorgt hij trainingen en opleidingen.

en Els Van Doorslaer

Els is het gezicht achter de Blijmakerij voor kinderen. Ze is remedial teacher, Heppie (kinder)masseur en teacher 'Reis door het Lichaam'. Ze verbindt graag mensen. Ze deelt graag haar levensveranderende ervaring met het programma van Johan en geeft tal van praktische tips. Els reikt energetische oefeningen aan en leert je hoe je brein slim kan gebruiken om nieuwe gewoonten vol te houden tot ze een automatisme zijn geworden.

Prijs: € 600 (basisprijs) - plusprijs: € 750 (voor wie iets meer kan-wil betalen en er op die manier mee voor zorgt dat wie het minder breed ook kan deelnemen) - minprijs: € 450 (voor wie financieel wat krapper zit). Mocht ook de minprijs nog te duur zijn, contacteer Els dan: els@deblijmakerij.be. 

(gezonde hapjes, drank, syllabus, individuele analyse en plan inbegrepen ) 

Je inschrijving is definitief na overschrijving van een voorschot van € 150 op rekening NL46ASNB0778033260 t.a.v. J.M. Maigret met vermelding training Mechelen.

Minimum aantal deelnemers: 4       Maximum: 8

Schrijf in