kinderen (klein en groot) helpen                        om veerkrachtig en vol vertrouwen zichzelf te zijn                                                             hen laten blinken en uitblinken                                daar worden wij blij van                

schrijf je in voor onze 2-maandelijkse nieuwsbrief

hoofd in de wolken - voeten op de grond

De Blijmakerij organiseert activiteiten die kinderen dichter bij zichzelf brengen, via het plezier van dans, tekenen, yoga, meditatie, massage, zingen en spel. We richten ons naar alle kinderen maar vooral naar de kinderen die gevoelig(er) of kwetsbaarder zijn. In contact met zichzelf, elkaar en de natuur zien we kinderen openbloeien. 

"Elk kind verdient het om veerkrachtig en vol vertrouwen zichzelf te zijn. "

Door goed te luisteren naar hun lichaam, emoties te uiten en hun talenten te ontwikkelen, leren kinderen zichzelf graag zien, positief om te gaan met anderen en te kiezen voor wat hen gelukkig maakt.

De workshops, lesjes en kampjes zijn geënt op het programma 'Reis door het lichaam', op een mix van wetenschap én intuïtie en op een jarenlange ervaring in het  werken met kinderen. Kinderen voelen zich (graag) gezien tijdens onze activiteiten. Ze mogen zijn wie ze zijn en doen wat voor hen goed voelt voor hen. Er is steeds ruimte en tijd om even tot rust te komen. 

Door beweging, energetisch speelse oefeningen, dans, yoga, onderlinge massage, meditatie natuurexploratie, creatieve activiteiten én gewoon ravotten komen kinderen dicht bij zichzelf. Ze staan bewuster in hun kracht. We maken vooral samen veel plezier met elkaar maar er zijn bewust ook momenten waar we stilstaan bij verdriet, angst, boosheid, onzekerheid en hoe we die kunnen loslaten. Het respectvol omgaan met zichzelf en elkaar loopt als een rode draad door alle Blijmakerij-activiteiten.

De Blijmakerij is een initiatief van Els Van Doorslaer, zorgjuf, remedial teacher, Heppie masseur, teacher 'Reis door het Lichaam'.


"Mijn hart gaat uit naar alle kinderen, maar vooral naar diegenen die het wat moeilijker hebben. De vele kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, de (hoog)gevoelige, faalangstige en kwetsbare kinderen die ik mocht begeleiden, hebben me veel geleerd, dingen waar ik weer andere kinderen weer mee kan helpen. "

De Blijmakerij is blij met alle grote Blijmakers, die zich vanuit hun eigen passie en expertise met hart en ziel inzetten voor de kinderen: Joke Lens, Peggy Van Looy, Lies Coppens, Patricia Quintens, Christa Standaert, Monika Acovski, Nicole Geets, Dorien Guns en Johan Maigret. 


Hartedank aan Mieke Van den Bossche die speciaal voor ons van haar kracht- en stilteplek het Blommerenbos een kinderplek maakt. 

Prijzenbeleid
De Blijmakerij streeft er naar om alle actviteiten toegangelijk te maken voor alle kinderen.
We voorzien bij elke activiteit meerdere plekjes voor minderbedeelde ouders, die slechts een heel kleine bijdrage kunnen betalen. Om dat te kunnen bekostigen, werken we met een basisprijs en een plusprijs. De plusprijs is er voor wie graag iets meer kan en wil betalen om kinderen wiens ouders het niet breed hebben, ook de kans te bieden deel te nemen.
Dat doe ik in het volle vertrouwen dat mensen betalen wat ze kunnen. Ik kijk er ook niemand op aan, de basisprijs is heel ok.